???

3831547760436664

26 Replies to “”

  1. Bản lĩnh thì có đấy, nhưng bố gọi thì phải về ?

  2. Tao đi chơi về muộn mở cổng đi vào nhà thấy bố tao ngồi lù lù giữa nhà cầm đt sáng chiếu vào mặt tao hú hồn cl còn nguyên ?

  3. Bố cũng đang đi hát karaoke ở xã bên. Con ráng đợi đến 1h nhé

  4. Hôm nay con trai mẹ sẽ 0 về
    Làm 1 đứa con ngoan thiệt là 0 dễ

  5. Nay con đi chơi về sớm nhé, vâng ạ sớm mai con về

  6. 12h đêm về bố vẫn vui vẻ dậy mở cửa cho :)) bố số 2 k ai số 1

  7. Vừa đuổi mk đi xong trốt luôn câu mày đi luôn đi đừng về nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.