CHILL TẠI NHÀ, CHILL THẢ GA “CHẲNG CẦN ĐI ĐÂU XA” ?

Không cần ra quán xá vì quán kara chưa mở cửa lại, chill nhà thì chỉ cần “nhà lên đèn, em lên Strongbow”

Kéo thêm chị Lai (flashlight) nói với anh Bâu (Strongbow) từ bữa giãn cách đến giờ phải “yêu xa”. Cứ lo thịt thà rau quả mà quên mất Chill tinh thần cũng thiết yếu lắm nè !! Nay anh chị tái hợp với cái kết bất ngờ ??

#strongbowchill #chilllàthiếtyếu

3849836735274433

18 Replies to “CHILL TẠI NHÀ, CHILL THẢ GA “CHẲNG CẦN ĐI ĐÂU XA”…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.