Để tôi lọc bạn trước

3800456230212484

18 Replies to “Để tôi lọc bạn trước…”

  1. Tật lạ của t là up bài không tt lọc friends là t chủ động lọc hộ
    Cho bạn đỡ nhọc?

  2. Thứ Cần chia sẻ lúc này , giữa Dịch bệnh bùng Phát mấy cô chú Hàng Xóm chích Vecine giúp nhau.

  3. thằng xem chùa nhưng hay mua hàng thì lọc, thằng tương tác nhưng chả bao giờ mua thì giữ :))

  4. Ai đó thấy bài này chắc lao đầu vào thùng rác mất

  5. Bằng một cách thần kỳ nào đó, số bạn bè giảm rồi lại tăng dù không xoá hay thêm bạn bè nào cả! :v
    Sợ quá! :v

  6. Addfr tao xong rồi đéo tt lại up bài lọc cá, thôi để bố mày unfr trước cho nhanh, đỡ ngứa mắt t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.