Đỡ hộ ?

3871669436424496

20 Replies to “Đỡ hộ…”

  1. Mấy ông nhậu xong ngủ như chết bảo sao các bà không thích. Nhậu phải tỉnh, phải làm chủ được con chim và lí trí. Lúc ấy mấy bà chả động viên nhậu ấy chứ. ???

  2. Còn khi ung thư, say xỉn thì mở mồm bảo giải trí hộ.

  3. Và shopping hoặc chốt đơn là cách giải trí lành mạnh của phụ nữ ?

  4. K cho 2 đứa đó gặp nhau là cs lành mạnh của phụ huynh =))

  5. Đấm vào mặt ck mới là cách rèn luyện đôi tay xinh xắn của ce

  6. Vợ không cho đi nhậu mà vẫn đi cùng anh em thì ấy là Nhân, ấy là Dũng ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.