Đúng không mọi người 🤔🤔🤔

3830531387204968

8 Replies to “Đúng không mọi người…”

  1. Xác định học để kím tiền vậy sao kh tự mình tìm việc kím ra tiền sai lầm 3 năm cao đẳng sai lầm 12 năm học sinh khá giỏi nữa :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.