Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà😆

3810868705837903

9 Replies to “Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà…”

  1. Bất lực 😑 sau kỳ nghĩ lễ 30/4. – 2/9 tại hạ đã có biểu hiện tự kỷ …. 😪

  2. tự hào phát biểu với con cháu: “Quốc Khánh hồi xưa ông mày vẫn muốn đi làm vkl ra ấy”.

  3. Nghỉ từ tết năm ngoái đến giờ chưa có hồi kết đâu ạ 😫😫😫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.