Hóa ra đọc truyện Conan cũng có ích phết các ông ạ :)) Phận làm chồng 12 bến nước, chuyên phải đi thu dọn tàn cuộc của những lần “não cá vàng” từ vợ. Có ai đời ở nhà nhẫn cưới đeo trên tay mà cũng làm mất được là thế nào? 😡 Cũng may tôi là fan 20 chục năm của Conan, suy luận cũng phải gọi là “được của ló” mới giải quyết được phi vụ mất nhẫn cưới thần kỳ này của vợ. Vậy mà đòi có tí công mà vợ cũng phụng phịu, các ông xem đoạn cuối có cay không =)) #songcoCaesar #songdoisaota #CaesarVietNam


3895727440685362

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.