Khó thế ai mà biết 🤯

3772678706323570

19 Replies to “Khó thế ai mà biết…”

  1. khó thế cũng hỏi lại được . hay thật 😏😏

  2. Lồi ra thì để đứng thế lolz nào được.
    Bằng thì xấu. lõm cho nó phong cách.

  3. Thế tao lại hỏi: nó lồi nó lõm liên quan ảnh hưởng gì đến mày ? :))

  4. k lõm thì lồi à, lồi ra thì để kiểu gì. Trang thông thạo cho hay🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *