Không thể tin được luôn á tr 🥰🥰🥰 Video dưới cmt nha quí dị

3833315463593227

29 Replies to “Không thể tin được luôn á tr Video dưới cmt nha quí dị…”

  1. Nói xin vĩnh biệt cụ là thấy chúa Jesus nói tiếng việt lun :v

  2. Chị mà nói được yêu em nữa thì max ping nữa 😍

  3. Dạy chị mày nói xin viễn biệt cụ đi kìa Ngan Kim

  4. Khả năng cao chị sẽ có được em nếu Trình độ Tiếng Việt của chị như này. :))

  5. Lisa thở.
    Nóng!! Phát hiện lisa thở một hơi cực dài

  6. Giá như chị nói ” Yêu Nhật” được luôn thì hay biết mấy

  7. Thì nó nói đc thì kệ nó đi…có vậy mà cũng thích với thú.

  8. Lũ điên cuồng idol tới mức này thì thành bệnh hoạn mẹ rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *