Méo đúng, cần lắm 1 cao nhân vào khai sáng hộ 😳

3950418101882962

13 Replies to “Méo đúng, cần lắm 1 cao nhân vào khai sáng hộ…”

  1. Đến nhà khoa pub đợi hết 3 ngày tết rồi xin rác về

  2. Mẹ said: Để vậy thằng nào có đến tán mày nghĩ mày ở bửn như chó rồi chạy đó🤣🤣🤣

  3. Chắc là Lộc tết
    Quét nhiều thì mất lộc nhiều 🤣

  4. Giờ này còn hỏi câu đó thì nên ra nước ngoài sống

  5. Vì sợ quét mất ông thần tài. ” Đó là cả 1 sự tích” lên google mà tìm. Bố mấy con gà công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.