Người trưởng thành bận rộn lắm

3861173590807414

46 Replies to “Người trưởng thành bận rộn lắm…”

  1. Vì thế mình tắt luôn trạng thái hoạt động ?

  2. Comment dạo 300 năm tôi gặp được vợ tôi viết:

    đang comment dạo không phải là đang thiếu vợ

  3. Mé ai cũng bảo mình sao ol xuốt thế :)) trong khi mình vẫn đang làm bỏ mẹ

  4. nhưng người ta toàn nói mình: thằng đấy lười vl, cả ngày online máy tính thì làm đc gì =))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.