Phát hiện vô số chiếc xe hỏng vì cả tháng không được nổ ga ))

3824633044461469

8 Replies to “Phát hiện vô số chiếc xe hỏng vì cả tháng không được nổ ga :)))…”

  1. Làm thì làm được mà sợ không có đồ để làm cho khách ấy 😂😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *