Tiên tri vũ trụ ???

3872700366321403

35 Replies to “Tiên tri vũ trụ…”

  1. Tao dự đoán stt này 1h sau sẽ vượt quá 100 like :))

  2. ừ 7 tháng 11 hôm nay không có dịch thì là chủ nhật, vẫn được nghỉ mà=)))

  3. Để t vào chỉnh sửa bài viết 10 năm trước
    Rồi đăng lại :))

  4. Dính ngay ngày chủ nhật chẳng lẽ mang sách vở đến trường

  5. Thì chả nghỉ
    7/11 là chủ nhật mà ai mà rảnh đi học cho chúng m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.