Tính thẳng thắn gặp cái lớp các bạn toàn ối dồi ôi 🙂

3974150386176400

14 Replies to “Tính thẳng thắn gặp cái lớp các bạn toàn ối dồi ôi…”

  1. Mang tương ớt đi làm gì ???? Chấm bánh đa à 😳

  2. Cả lớp rủ đi ăn :> t cũng đến ăn nhưng là ăn trực ….. à mà quên t chưa đi bao giờ 😌

  3. E t mai ra nhập học. Trọ chưa biết mà lọ chin su nó đã gắp balo rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.