Tôi vừa nghe bài Kiếm Hồn :((

3802052656719508

27 Replies to “Tôi vừa nghe bài Kiếm Hồn :((…”

  1. loz lỡ la lào lôi lắt lem , liều lao loã lóc lồi lên lèm ?

  2. Page này lập ra để lắng nghe và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho Genz viết:

    Lẹo lông lòn

  3. Đọc xong cm của chúng bây xong tau cũng líu lưỡi luôn lồi ló ?

  4. Lm l lnh lã liết luyện lình liêu lày lẵng lần liết , lm lần lai loài lia lứ lông lải lnh lúng lông , lm lừng lứ lại lanh li lái lim lụn lỡ lưa lành liều lan lấy lnh lấy l là lì lây ,lm lã lờ li lôn lai lựa lầu lên lai . Lấy lm lang lắm lay lấp lận lẵng lay lôi lình lưa lia lay . Lôi li lình liêu lẽ lóa lạt lòa li lô lình lột long lai luốn lấy lai lái lến li lụn lỡ lả lai lủy loại lương lai. Lẳng lần lột laii lứâaa, lất lể lai lúng lư lừa lột lình lứng lóc lữa lưa lén lơn lau lào lừng lơi lở. Lột lười lình lẳng lưng lớ, lưng lại loat lước lả lờ …. dẹp

  5. Lột lon lịt loè la lai lái lánh, ló lêu lằng láp láp láp, lạp lạp lạp. Lặp lồ lước ló lì là lì lõm, lúc lên lờ ló lẫy lánh lo lô???. Đmmmm

  6. Lớ long lem lời lứa lày lưa lình lên lau lưới lang lăng luyên lề ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.